1. Mr. Top Bahadur Rayamajhi
2. Mr. Jyoti Prasad Kandel
3. Prof. Dr. Dhurba Narayan Pathak
4. Prof. Anand Man Singh Shakya
5. Prof. Dr. Phatta Bahadur K.C.
6. Dr. Binod Aatrey,Nepal Rastra Bank
7. Dr. Anil Raj Bhattari, Director Beema Samiti
8. Ass Prof. Dil Sahni
9. Dr. Narayan Prasad kandel
10. Mr. Sr. Adv. Tej Prasad Kandel
11. Mr. Gopal Prasad Pandey
12. Mr. Prem Poudel
13. Mr. Rajan K.C.
14. Mr. Lokendra Neupane
15. Mr. Khum Bhandari